Tutukluluk Yardımı

Tutukluluk Yardımı

<p>Üye|erimizin görev nedeni ile trafik kazası sebebiy|e cezaevine girdiği aydan itibaren her ay</p><p>4.000 TL maddi yardım ( Tahliye edilene kadar )</p>